Yazım Kuralları

Makalenin başlığı, makalenin ele aldığı konuyu en iyi şekilde yansıtacak biçimde oluşturulmalıdır ve kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Başlık hem Türkçe, hem de İngilizce olarak hazırlanmalı ve Türkçe özetin üzerinde Türkçe başlık, İngilizce özetin üzerinde İngilizce başlık bulunmalıdır. Başlıklar “Times New Roman” yazı tipi, 14 punto büyüklüğünde, ilk harfler büyük, koyu, ortalı ve 1 satır aralığında olmalıdır.

Yazar/yazarların adı ve soyadı başlığın altında, ortalı, “Times New Roman” yazı tipi, 12 punto büyüklüğünde, koyu, birden fazla yazar olduğunda yazar ad ve soyadları alt alta ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. Yazar/yazarların unvan, kurum ve iletişim bilgileri (*) dipnot ile “Times New Roman” yazı tipi, 10 punto büyüklüğünde ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. Yazar/yazarların isimleri sadece Türkçe başlıktan sonra yazılmalı, İngilizce başlıktan sonra yazılmamalıdır.

Özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 100 ile 250 kelime arasında olmalı, “Times New Roman” yazı tipi, 10 punto büyüklüğünde, italik, iki yana yaslı ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. Özet kısmında çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları ve sonucuna kısaca yer verilmelidir. Türkçe başlık ve yazar/yazarların isimlerinden hemen sonra Türkçe özet yer almalı, onun altında da İngilizce başlıktan sonra İngilizce özet yer almalıdır.

Türkçe özetin altında Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce özetin altında da İngilizce anahtar kelimeler yer almalıdır. En az 3 adet Anahtar Kelimeler/Key Words, ,“Times New Roman” yazı tipi, 10 punto büyüklüğünde ve italik yazılmalıdır.

Anahtar kelimelerin altında JEL Kodları yer almalı, “Times New Roman” yazı tipi, 10 punto büyüklüğünde ve italik yazılmalıdır. JEL kodlarına dergimiz ana sayfasındaki ilgili bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Makalenin tüm bölümleri “Microsoft Word Document” formatında, metin ve sonuç kısımları “Times New Roman” yazı tipi ve “12 punto” büyüklüğünde olmalıdır. Yazılar 1 satır aralığı, kenar boşlukları her bir kenardan 2,5 cm. boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır. Metin içindeki alt başlıklar “Times New Roman” yazı tipi, 12 punto büyüklüğünde, koyu ve sola dayalı yazılmalıdır. Alt başlık ile metin arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Her bir çalışma en fazla 25 sayfa olmalıdır. Ekler bu 25 sayfaya dâhil edilmeyebilir. Makaleler mümkün olduğunca özlü yazılmalı ancak anlaşılır olmaya da dikkat edilmelidir.

Tablo, şekil, grafik vb. metin içerisinde veya metnin sonunda uygun görülen yere numaralandırılmak veya başlıkla belirtilmek suretiyle yerleştirilmelidir. Ekler metin sonunda numaralandırılmış olarak yer almalıdır. Tablo, Şekil, grafik vb. başlıkları “Times New Roman” yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde, koyu ve ortalı yazılmalıdır. Tablolar herhangi bir paket program çıktısı şeklinde resim olarak eklenmemeli, ayrıca Word formatında bir tablo oluşturulmalıdır.

Kaynakça başlığı “Times New Roman” yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde, koyu ve sola yazılmalıdır.

Atıf ve kaynak gösterimi APA 5 yazım kıstaslarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Metin içinde atıfta bulunulan her kaynak kaynakçada yer almalı veya kaynakçadaki her esere metin içinde atıf yapılmış olunmalıdır.

Metin içinde kaynak gösterilirken yazarın soyadı, yayın yılı, : , sayfa numarası/sayfa numara aralığı parantez içinde yazılarak alıntı cümlesinin sonunda yer almalıdır. Örnek: (Seyidoğlu, 1996: 47).

Kaynak birden çok yazar içeriyorsa yalnızca ilk yazarın soyadı kullanılmalı ve sonuna “ve diğerleri” deyişi konulmalıdır. Ancak bu gösterim tarzı, tüm kaynakların listelendiği kaynakçada kesinlikle kullanılmamalı, açıkça yazılmalıdır. Örnek: (Güriş vd., 2005: 153)

Derleme çalışmalarında kaynak kişi ile görüşmeler metin içerisinde görüşmenin bittiği yere parantez içerisinde kaynak kişinin adı soyadı, kişisel görüşme, tarih yazılmalıdır. Örnek: (Ali Akan, Kişisel Görüşme, 01.01.2010)

İnternet kaynaklarında metin içerisinde alıntının bittiği yere parantez içerisinde alıntının yapıldığı adres ve erişim tarihi yazılmalıdır. Örnek: (http://www.mericjournal.com, 01.01.2010)

Kaynakçada, yazarlar başta soyadı açıkça yazılarak adlarının ilk harfleri kullanılarak belirtilmelidir.

Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik olarak, eğer aynı yazardan birkaç eser varsa yazar için kronolojik olarak hazırlanmalıdır.

Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden çok eserine kaynakçada ve metin içerisinde yer verilirken eserin yayım yılının yanında bir harf eklenmesi gerekir.

Kaynakçada kaynak kişi ile görüşmeler ayrı bir başlıkla ayrılmalı (Sözlü Kaynaklar), kaynak kişi adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, mesleği gibi kaynak kişiye ait bilgiler yer almalıdır.

Kaynakçada internet kullanımlı kaynaklar ayrı bir başlık ile ayrılmalı (İnternet Kaynakları), alıntının yapıldığı adres ve erişim tarihi yazılmalıdır.

Arama

Duyurular

Diğer Linkler