MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2019 Cilt:1 Sayı:8

KUZEY MAKEDONYA’DA İSİM TARTIŞMALARI VE PRESPA ANLAŞMASI

NAME DISCUSSIONS IN NORTH MACEDONIA AND PRESPA AGREEMENT

Murat DERİN


ÖZET

Tarihsel çerçevede, politik, kültürel ve kimlik ile ilgili unsurları içeren Makedonya ile Yunanistan arasında yaşanan isim sorunu, yirminci yüzyılın sonlarında siyasi sahneye çıktı. Makedonya’nın 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan ve günümüze kadar süregelen Makedonya Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında yaşanmış olan isim tartışması iki ülkenin milliyetçilik anlayışlarından kaynaklanmıştır. Balkanlarda bir bölgeye izafeten kullanılan ve tarihsel bir kavram olan Makedonya ismini kullanarak kurulmuş olan Makedonya Cumhuriyeti’nin ismi, sınırları içerisinde Makedon azınlığın yaşadığı Yunanistan’ı tedirgin ettiğinden bu ülke komşusunun ismine itiraz etmiş, bu çerçevede isim değişikliğine zorlamak için komşusuna hem ekonomik ambargo uygulamış hem de bu devletin uluslararası kuruluşlara üyeliğine engel olmuştur. İki ülke arasında isim sorunu sebebiyle yaşanan anlaşmazlık sadece iki ülke ilişkilerini değil, aynı zamanda bölgedeki güvenlik, istikrar ve barışı olumsuz yönde etkilemiştir. Bu çalışmada Makedonya ve Yunanistan arasında yaşanan isim sorununun ortaya çıkış nedenleri, sorunun gelişimi, çözüm noktasında atılan adımlar ve sorunu bitiren Prespa Anlaşması irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: makedonya, yunanistan, İsim sorunu, prespa anlaşması

ABSTRACT

Historically, the name issue between Macedonia and Greece, which includes political, cultural and identity aspects, appeared on the political stage in the late twentieth century.The name debate that took place between the Republic of Macedonia and Greece, which started from 1991 when Macedonia declared its independence, stemmed from the two countries perceptions of nationalism. The name of the Republic of Macedonia, which was established by using the name of Macedonia, disturbed its neighbor Greece, where the Macedonian minority lives. Therefore, Greece objected the name of Macedonia. Besides this, it imposed an economic embargo on its neighbor and impeded its membership to the international organizations.It prevented the integration of the state into international organizations. It prevented the integration of the state into international organizations. The dispute between the two countries due to the name problem has not only negatively affected the relations between the two countries, but also the security, stability and peace of the region. With this study, the name of the problem between Macedonia and Greece, the emergence of reasons, the development of the problem, the steps taken in the solution point, Prespa agreement will be examined.

Key Words: macedonia, greece, name problem, prespa agreement.

Arama

Duyurular

Diğer Linkler