MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2019 Cilt:1 Sayı:8

EDİRNE ÇEVRESİNDE BULUNAN MİL TAŞLARI VE SÜLOĞLU’DAKİ ROMA MİL TAŞI

MILESTONES AROUND EDİRNE AND ROMAN MILESTONES IN SÜLOĞLU

Selim Hakan AKINCI


ÖZET

Roma yaşamında büyük önem taşıyan ve tüm yollar üzerinde yer almış bulunan tarihsel öneme haiz mil taşlarının Süloğlu ‘nda bulunan bir örneği ve Edirne çevresinde bulunan diğer benzerleri ile ilgili bir değerlendirme yapılmıştır. Yapılan çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde Edirne’nin Süloğlu İlçesinin mekânsal bir analizi yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Süloğlu ilçesinde rastlanan mil taşlarının yapısı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: süloğlu, mil taşı, roma dönemi.

ABSTRACT

An evaluation was made of a sample of the historical milestones which has great importance in Süloğlu located in all roads and other similar places in the vicinity of Edirne. The study consists of twoparts.In the first part a spatial analysis of the Süloğlu district of Edirne was conducted. In the second part of the study, the structure of the milestones found in Süloğlu district was examined.

Key Words: süloğlu, milestone, roman period.

Arama

Duyurular

Diğer Linkler