MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2019 Cilt:1 Sayı:7

MERİÇ İLÇESİ’NİN ARKEOLOJİSİ

ARCHEOLOGY OF MERIC DISTRICT

Engin Beksaç


ÖZET

Meriç İlçesi Edirne’nin tarihi ve kültürel açıdan önemli bir geçmişe sahip olan ilçelerinden birisidir. Ancak tarihi ve arkeolojik açıdan önemli olmasına rağmen araştırmacılar tarafından kısıtlı bir şekilde araştırıldığı görülmektedir. Meriç İlçesi dahilinde yürütülen bu araştırma geniş boyutu ve tüm ilçeyi kapsaması sebebiyle alanında yapılan ilk çalışma olarak literatüre bir katkı sunmaktadır. Çalışma süreci boyunca ilçede bulunan tüm köyler incelenmiş ve elde edilen sonuçlarla çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmada, Meriç İlçesi dahilindeki, Harmancı Köyü, Hasırcıarnavut Köyü, Kavaklı Köyü, Karahamza Köyü, Olacak Köyü, Küpdere Köyü ve Alibey Köy’de yapılan yüzey çalışmaları neticesinde ulaşılan sonuçlar sunulmakta ve değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: meriç İlçesi, arkeoloji, yüzey çalışması

ABSTRACT

The district of Meriç is one of the districts of Edirne that has an important historical and cultural background. However, although it is important in terms of history and archeology, it is observed that it was limited by researchers. This research carried out within Meriç District makes a contribution to the literature as the first study conducted in its field due to its large size and coverage of the entire district. All the villages in the district were examined during the study process and various evaluations were made with the results obtained. In this study, the results obtained from the surveys conducted in Harmanci Village, Hasirciarnavut Village, Kavakli Village, Karahamza Village, Olacak Village, Kupdere Village and Alibey Village are presented and evaluated.

Key Words: meric district, archeology, surface work.

Arama

Duyurular

Diğer Linkler