MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2018 Cilt:1 Sayı:5

Süloğlu'nun Erken Kültür Mirası

EARLY CULTURAL HERITAGE OF SÜLOĞLU

Prof. Dr. Engin Beksaç,Öğr. Gör. Şule Nurengin Beksaç


ÖZET

Edirne İli dâhilinde bulunan her ilçe ve her köy farklı farklı nitelikteki tarihsel yapılarıyla insanlığın kültürel mirasında önemli role sahiptir. Süloğlu İlçesi gözden uzak kalmış olsa da sanılanın aksine çok önemli tarihi mirasa sahip, çok önemli bir tarih beşiğidir. Süloğlu İlçesi günümüzdeki durumuyla, yeni kurulan, boyutları ve nüfus potansiyeli itibariyle küçük bir ilçedir. Ama tarihin derinliklerindeki Süloğlu bambaşka şeyler ifade etmektedir. Yapılan çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda Süloğlu’nun Kalkolitik dönemden başlayarak, Erken ve Geç Bronz Çağları ile bütünleşen önemli bir Demir Çağı verisine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, özellikle Ortaçağ süreci ve Osmanlı Dönemlerini de kapsayan önemli bir kültürel mirasa sahip olduğu ve bu kültürel mirasın temelini oluşturan buluntuların da gerçekten önemli veriler teşkil ettiği görülmektedir. Tüm veriler doğrultusunda çalışmada Süloğlu İlçesi’nin Trak, Trak Öncesi süreçler, Ortaçağ ve Osmanlı süreçleri ile Geç Bronz Çağı ve Erken Demir Çağı ile ilişkiler gösteren örnekleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: süloğlu İlçesi, geç bronz çağı, erken demir çağı

ABSTRACT

Every county and every village which takes part in Edirne province, has an important role in cultural heritage of humanity with their different historical buildings. Even it stays out of sight, Süloğlu town is a historical cradle which has an important historical heritage. Today, Süloğlu town which is newly established and as of its size and population potential is a small county. But, in the depths of history, Süloğlu, has expressed different things. In the study, in line with findings, it has been understood that it has an important Iron Age data, which starts from Chalcolithic Age and integrates with Early and Late Bronze Age. Further, it has been seen that Süloğlu has an important cultural heritage and provenances which forms basics of this cultural heritage are important datas which scopes especially Middle Age process and Ottoman Period. In the study, in line with all findings, it has been examined that examples which shows the relationships of Süloğlu town with Track, Before Track processes, Middle Age and Ottoman processes and Late Bronze Age and Early Iron Age.

Key Words: süloğlu town, late bronze age, early iron age

Arama

Duyurular

Diğer Linkler