MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2018 Cilt:1 Sayı:4

Havsa’nın Arkeolojisi

Archaeology Of Havsa

Prof. Dr. Engin Beksaç , Öğr. Gör. Şule Nurengin Beksaç


ÖZET

Edirne İli ’ne bağlı bir ilçe olan Havsa arkeolojik açıdan önemli bir bölge olmasına rağmen çok iyi tanınmadan kalmıştır. Özellikle çok sayıda tümülüs ile temsil edilen Havsa ’nın Erken Dönem Arkeolojik verileri Trakya bütününde bölgenin taşıdığı önemin en güzel tanıklarıdır.

Anahtar Kelimeler: edirne, havsa, tümülüsler, arkeoloji

ABSTRACT

The Region of Havsa is an important archaeological area, in the Province of Edirne. However it has remained unknown, for a long time. Havsa’s archaeological datas, represented by the numerous tumulus, are best witnesses of importance of Havsa, in the Archaeology of the Thrace.

Key Words: edirne, havsa, tumulus, archaeology

Arama

Duyurular

Diğer Linkler