Hakkımızda

Çok kıymetli akademisyen meslektaşlarımız,

“MERIC JOURNAL” dergisi internet ortamında yayımlanan, uluslararası, hakemli bir “Sosyal Araştırmalar” dergisidir.

Dergimizin yazı dili öncelikli olarak Türkçe ve Türk Lehçeleri olmakla birlikte diğer dillerde yazılmış makaleler de yayıma kabul edilmektedir. Dergimiz teorik ve/veya uygulamalı özgün ve derleme makaleleri yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir. Dergimizde sosyal bilimler ve disiplinlerine ait olan çalışmalar kabul edilmektedir.

Dergimiz tüm kullanıcılara açık, serbestçe/ücretsiz "açık erişimli" bir dergidir. Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir. Referans gösterilmeden kullanılan yazılar hakkında ilgili kullanıcıya yönelik hukuki yaptırım uygulanır. Bu konuda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Dergimizde tüm çalışmalar eşit değerlendirilecektir. Dergimiz Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarına denk gelecek şekilde yılda dört defa yayın çıkarmaktadır. Dergimize gönderilen çalışmalar öncelikli olarak editör kurulundan geçmekte ve onay alan çalışmalar ilgili alan hakemlerine gönderilmektedir. Çalışmaların değerlendirilmesinde “kör hakemlik” süreci işletilmekte ve en az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda Dergi Yayın Komisyonu hakem raporlarını inceleyerek makale için üçüncü bir hakemin atanmasına veya makalenin yazara iade edilmesine karar verebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. İki alan hakemi tarafından değerlendirilen ve onay alan çalışmalar yayına alınmaktadır.

Dergiye gönderilecek makalelerin “yazım kurallarına” uygun hazırlanmış olması, başka hiçbir yerde yayımlanmamış olması veya dergimize gönderildiği tarihte bir başka dergide hakem değerlendirme sürecinde olmaması gerekir.

Dergimizde yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup, bu konuda Meric Journal Dergisi ve Editörler sorumlu tutulamazlar. Dergide yer alan makalelerden kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergimize gönderilen yayınlar daha önce bir başka dergiye gönderilmemiş olmalı, ret ya da aynı anda farklı dergilerde değerlendirmede bulunmamalıdır. Ayrıca hiçbir koşul ve şarta bağlı olmaksızın dergimiz gelen çalışmaları hakem sürecine almadan ret etme hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu durumda yazar ya da yazarlar bir hak iddiasında bulunamazlar.

Dergimizde değerlendirme sürecine alınan çalışmalar dergi yönetiminin izni olmaksızın geri çekilemez bu yönde bir hak iddiasında bulunulamaz. Her koşulda ve hukuki durumda dergimizdeki kayıtlar dikkate alınır ve yazar ya da yazarların lehine ya da aleyhine kullanılır. Oluşabilecek sorunlarda gerekli hukuki işlemler yapılacaktır.

Dergimiz sosyal bilimler alanından yayın kabul etmektedir. Alan dışında gönderilmiş olan çalışmalar kabul edilmez.


Doç.Dr. Mustafa HATİPLERBAŞ EDİTÖR

Trakya Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Duygu YÜCELEditör

Trakya Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Gülüm Burcu DALKIRANEditör

Trakya Üniversitesi

Arama

Duyurular

Diğer Linkler