The Meric Journal 2020 Cilt:1 Sayı:9

KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ TEMELİNDE FRANSIZ KAMU YÖNETİMİ YAZINI

FRENCH PUBLIC ADMINISTRATION LITERATURE ON THE BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION DISCIPLINE

Funda Selvi


ÖZET

Kamu yönetimi disiplininin gelişiminde çalışma alanının belirlenmesi konusunda farklı yaklaşımlar oluşmuştur. Kamu yönetimi disiplininin Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) doğduğu ve Woodrow Wilson ile başladığı şeklindeki yaygın görüşün doğru olmadığı, disiplinin gelişiminin Fransa ve Almanya’daki çalışmalarla gerçekleştiğine dikkat çekilmektedir. Kamu yönetiminin ayrı ve bağımsız bir alan olması, siyaset ve hukuktan ayrışması ile gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, çalışmada disiplinin tarihsel gelişim sürecinde oluşan değişiklikler ele alınmaktadır. Çalışma, kamu yönetimi disiplininin gelişimi açısından siyaset-yönetim ayrımı ile yönetim-hukuk ayrımına ilişkin olarak tarihsel dinamikler içinde Fransız kamu yönetimi yazınının önemli düşünürleri olan Charles Jean Bonnin, Louis Antoine Macarel, Alexandre François Vivien’in çalışmaları doğrultusundaki görüşlerini kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler: kamu yönetimi, disiplinlerarası kamu yönetimi, fransız kamu yönetimi yazını.

ABSTRACT

Different approaches have been developed to determine the field of study in the development of public administration discipline. It is pointed out that the widespread opinion that the public administration discipline was born in the United States (USA) and started with Woodrow Wilson was not correct, and that the discipline developed with studies in France and Germany. The formation of public administration as an independent field was realized by its separation from politics and law. In this context, the changes in the historical development process of the discipline are discussed. The study covers the views of Charles Jean Bonnin, Louis Antoine Macarel, Alexandre François Vivien, who are important thinkers of the French public administration literature within the historical dynamics regarding the politicalmanagement separation and the administrative-legal distinction in terms of the development of the public administration discipline

Key Words: public administration, interdisciplinary public administration, french public administration literature

Search

Announcements

Other Links