The Meric Journal 2020 Cilt:1 Sayı:9

MİMARLIK TARİHİ İÇİNDE İSTANBUL BİZANS SU MİMARİSİNİN DURUMU –II –

THE STATUS OF ISTANBUL BYZANTINE WATER ARCHITECTURE WITHIN THE HISTORY OF ARCHITECTURE - II -

Özkan Ertuğrul


ÖZET

Su mimarisi içinde tek tek göreceğimiz, ayazma, Su yolları, kemerler, kanallar, su kuleleri, kuyular, büyük su toplama havuzları, nymphaeum, Çeşmeler, sarnıçlar, hamamlar, köprüler, hendeklerden her biri Bizans Su Mimarisi'nin şekillenmesinde etkili olmuşlardır. Bizans Devrinde İstanbul'un suyu birkaç yolla sağlanırdı. Bunları, kemerler, kanallar, açık su hazneleri, sarnıçlar diye sınıflandırabiliriz. Ancak sistem içinde en çok uğraştığımız şehre gelen kemer ve kanalların birbiri ile olan bağlantısı ve geliş çizgileri ile birlikte başlangıç noktaları idi. Kemer ve sarnıçların dışında su temini için Bizans Devrinde derelerden de faydalanılmıştır İstanbul'da Bizans Devri Su Sistemi daha Roma Devrinde ele alınmış ve geniş bir su şebekesi yapılmıştır. Bu şebekeler Bizans Devrinde gerekli tamirier yapılarak kullanılmıştır. Ancak Orta. Bizans Devrinden sonra gerek bakım zorluğu ve gerekse dışardan saldırılar ile harab olduğundan terkedilmiş ve sarnıçlar su temini için bolca kullanılmaya başlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: bizans su mimarisi, roma su mimarisi, İstanbul bizans su mimarisi.

ABSTRACT

Each of the holy water, waterways, arches, canals, water towers, wells, large water collection pools, nymphaeum, fountains, cisterns, baths, bridges, ditches, which we will see one by one in the water architecture, have been effective in shaping the Byzantine Water Architecture. During the Byzantine Period, Istanbul's water was supplied in several ways. We can classify them as arches, canals, open water tanks, cisterns. However, the most important points in the system were the connection points of the arches and canals that came to the city, and the starting points together with the crossing lines. In addition to the arches and cisterns, creeks were also used in the Byzantine Period for water supply. The Byzantine Age Water System in Istanbul was handled during the Roman Period and a wide water network was built. These networks were used in the Byzantine Period with the necessary repairs. But Medium. After the Byzantine Period, it was destroyed by both the difficulty of care and external attacks, and the cisterns were used abundantly for water supply.

Key Words: byzantine water architecture, roman water architecture, istanbul byzantine water architecture.

Search

Announcements

Other Links