The Meric Journal 2020 Cilt:1 Sayı:9

TARİHLENDİRİLME PROBLEMİ BAĞLAMINDA MASAL KİTAPLARININ ÖNCÜ YEREL BİR ÖRNEĞİ SMYRNA PHYSIOLOGUS’U

A LEADING LOCAL EXAMPLE OF FAIRY TALE BOOKS IN THE CONTEXT OF DATING PROBLEMS AT SMYRNA PHYSIOLOGUS

Ufuk ÇETİN


ÖZET

Physiologus çocuk masal kitaplarının öncüsü olarak bilinmektedir. Ancak ülkemizde yeterince tanınmayan, daha çok Ortaçağ Avrupasında İncil’den sonra en çok okunan, oldukça popüler bir kaynaktır. Aesop ve La Fontaine gibi klasikleşmiş çocuk masal kitaplarının en erken örneklerine ait içinde minyatürleri ile sunan bir ilk örnek oluşturmaktadır. Üzerinde yaşadığımız topraklarımızın hepsi birbirinden değerli kültürel zenginliğini vurgulaması açısından son derece ilginç ve sanatsal bir çalışmadır. İçindeki minyatürlerde çeşitli hayvanlar görülmektedir. Bu hayvanlardan bazı örnekler çalışmamızda paylaşılmıştır. Physiologus o dönemdeki ismiyle Smyrna’da, günümüz de ise güzeller güzeli İzmir şehrimiz’in Foça ilçesinde üretildiği düşünülüp Bizans Resim sanatı hakkında bilgi vermektedir. Çalışmayla amaçlanan günümüzde çok fazla bilinmeyen bu kültür tarihimize ait ortak kaynağımızı geniş kitlelere tanıtmak ve bu konuda araştırma yapmak isteyen diğer araştırmacılara bilimsel kaynak oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler: smyrna physiologus’u, kültürel çalışmalar, görsel kültür, batı edebiyatı, masal kitapları.

ABSTRACT

Physiologus is known as the pioneer of children's fairy tale books. However, it is a very popular resource that is not experienced enough in our country but mostly read after the Bible in Medieval Europe. It is the first example that presents the miniatures of the earliest examples of classical children's fairy tale books such as Aesop and La Fontaine. It is an interesting and artistic work by way of emphasizing the cultural richness all of them are more precious than others at our lands. Various animals are seen in the miniatures inside. Some examples of these animals were shared in our study. Physiologus gives information about the Byzantine Painting art, considering that it was produced in Smyrna with its name at that time and in our town of Foça in the beautiful İzmir city today. The aim of the study is to introduce our common resource for our cultural history, which is not familiar with to the broad masses and to create scientific resources for other researchers who want to do research on this subject.

Key Words: smyrna physiologus, cultural studies, visual culture, western literature, fairy tale books.

Search

Announcements

Other Links